Tag Archives: วัดระดับ

เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดระดับน้ำ พร้อมระดับน้ำขนาด 16นิ้ว

Posted in สินค้าทั้งหมด, เครื่องมือวัดระดับ
Tagged , , , , , , , , ,

TT-074
เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดระดับน้ำ พร้อมระดับน้ำขนาด 16นิ้ว
Digital angle level 400mm
…………………………………..
• เครื่องวัดมุมพร้อมจอแสดงผล LCD อ่านค่าได้อย่างง่ายดายแสดงให้เห็นถึงองศาที่แน่นอนในครั้งเดียว
• ปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ หลังจาก 5 นาทีเมื่อไม่มีการใช้งาน เพื่อการยืดอายุแบตเตอรี่ ‘
• การออกแบบแสงไฟ: ให้การใช้งานสะดวก ในที่มืด
• ข้อมูลฟังก์ชั่นโฮลดิ้ง: ความช่วยเหลือการใช้งานบนแสงที่มืด เสียงเตือนปลุกพลังงานต่ำ
…………………………………….

• Read more >> ……………..

เครื่องวัดองศา วัดมุมวัดระดับ เครื่องวัดมุม

Posted in สินค้าทั้งหมด, เครื่องมือวัดระดับ
Tagged , , , , , , , , ,

TT-072
เครื่องวัดองศา วัดมุมวัดระดับ เครื่องวัดมุม
Electronic Angle ruler Elevation meter
…………………………………..
• เครื่องวัดมุดใช้วัด อลูมิเนียม อัลลอยด์ โลหะ
• เครื่องวัดองศามีช่วงการวัด : องศา + / -180.0
• การวัดความสัมพันธ์และการวัดที่แน่นอนของการแปลง
• เครื่องวัดองศามีฟังก์ชั่นปิดหน้าจออัตโนมัติ
• โหมดการวัดระดับความแม่นยำถูกต้อง
…………………………………..

• Read more >> ……………..

เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดระดับน้ำ พร้อมระดับน้ำขนาด 16นิ้ว

Posted in สินค้าทั้งหมด, เครื่องวัดองศา
Tagged , , , , , , , , ,

TT-074
เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดระดับน้ำ พร้อมระดับน้ำขนาด 16นิ้ว
Digital angle level 400mm
………………………………………………………..
เครื่องวัดมุมพร้อมจอแสดงผล LCD อ่านค่าได้อย่างง่ายดายแสดงให้เห็นถึงองศาที่แน่นอน
• ปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ หลังจาก 5 นาทีเมื่อไม่มีการใช้งาน เพื่อการยืดอายุแบตเตอรี่
• การออกแบบแสงไฟ ให้การใช้งานสะดวก ในที่มืด
• ข้อมูลฟังก์ชั่นโฮลดิ้ง: ความช่วยเหลือการใช้งานบนแสงที่มืด เสียงเตือนปลุกพลังงานต่ำ
………………………………………………………….
• Read more >> ……………..

เครื่องวัดองศา วัดมุมวัดระดับ เครื่องวัดมุม

Posted in สินค้าทั้งหมด, เครื่องวัดองศา
Tagged , , , , , , , , ,

TT-072
เครื่องวัดองศา วัดมุมวัดระดับ เครื่องวัดมุม
Electronic Angle ruler Elevation meter
………………………………………………………..
• เครื่องวัดมุดใช้วัด อลูมิเนียม อัลลอยด์ โลหะ
• เครื่องวัดองศามีช่วงการวัด : องศา + / -180.0
• เครื่องวัดองศามีฟังก์ชั่นปิดหน้าจออัตโนมัติ
• เครื่องวัดองศามีความแม่นยำสูง
• เครื่องวัดมุมมีขนาด 50.8 x 50.8 x 32.0mm
• เครื่องวัดมุมมีช่วงการวัด 0-360 องศา
………………………………………………………….
• Read more >> ……………..